Novinky

  • Registrácia spustená. 1. september 2017
  • Spustenie stránky SYN 2017. 27. august 2017

Informácie

Podujatie: Slovenské Yoyo majstrovstvá (SYN 2017)

Dátum: 28. október 2017 (sobota)

Miesto: STRET klub, Košická 4978/4A, Bratislava (bližšie informácie)

Ubytovanie: si môžete rezervovať napríklad v týchto hosteloch: backpackers.sk alebo possonium.sk - cena je od 15€ na osobu/noc.

Prihlášky: Prihlášku, posielajte najneskôr do 26. októbra 2017, uľahčíte nám i vám prácu, prihlášky poslané po tomto termíne nebudú brané do úvahy a bude sa dať registrovať len na mieste so zvýšeným registračným poplatkom

Kategórie a registračné poplatky:

Kategória   Kvalifikácia Finále Registrácia do 16.10.2017 Registrácia od
17.10.2017/na mieste
1A začiatočníci OPEN - TRICKLIST 7 € 7 €
1A semi pro OPEN viac ako 15 ľudí - SPORT LADDER 1,5 min. FREESTYLE 10 € 15 €
1A pro SLOVÁCI viac ako 20 ľudí - 1 min. FREESTYLE PRVÝCH 15 Z KVALIFIKÁCIE
3 min. FREESTYLE
10 € 15 €
X Divízia OPEN - 2 min. FREESTYLE 10 € 15 €
Viac ako 1 kat. SLOVÁCI/OPEN - - zľava 50%
z ďalšej kategórie
zľava 50%
z ďalšej kategórie
1A OPEN - 2 min. FREESTYLE 10 € 15 €

POZNÁMKY:
  • Súťažiť vo viac ako jednej kategórii znamená: že sa môže súťažiaci prihlásiť do ľubovoľnej kategórie 1A a k tomu môže súťažiaci súťažiť ešte aj v X-divízii (čiže kategórie 2A, 3A, 4A, 5A).
  • Ak sa Slovenský yoyer prihlási do kategórie OPEN nemôže sa už prihlásiť do žiadnej kategórie 1A určenej len pre Slovákov.

Kontakt: syn (zavináč ) yo-yo.sk

Stránka SYN 2008, SYN 2009, ASYN 2010, SYN 2012, SYN 2013, SYN 2014, ASYN 2015, SYN 2016